Bhakti studija
Bhakti studija
Pažink save ir supantį pasaulį

Vykdomasis, arba baudžiantis laiko aspektas

 

Kai mes iš būtinybės ar dėl savo įgeidžių atsisakom vykdyti vadovaujančio laiko nurodymus, tada tenka susidurti su vykdomuoju, arba baudžiančiu laiko aspektu. Pirmojo aspekto poveikis daugiau ar mažiau aiškus: naktį norisi miegoti, dieną – kažkuo užsiimti. Bet kas tai yra vykdomasis laiko aspektas? Kas mus gali rytais priversti keltis? Noriu – miegu, noriu – ne. Pats sau ponas. Pasirodo, kad šitas laiko aspektas ne visada naudoja tiesioginę prievartą, todėl susidaro nuomonė, kad viskas leidžiama. Pavyzdžiui, saulė neištemps mūsų iš lovos ryte, bet jeigu mes ilgai nesikelsime, tai ilgainiui atsiras stuburo skausmai, susilpnės kūno tonusas, suges nuotaika.

Yra daug požymių, bylojančių apie tai, kad jeigu žmogus nepaklūsta laikui, jis neišvengiamai patiria kančias. Pavyzdžiui, vėlyvas kėlimasis mums užgarantuoja hipotoniją arba hipertoniją, tai yra, žemą arba aukštą spaudimą, imuniteto sumažėjimą, stuburo ir sąnarių skausmus. Vėlai gulantis pasireiškia psichikos išsekimas.

Bet kurios rūšies veikla, ar tai poilsis, ar mityba, griežtai kontroliuojama laiko. Apie tai detaliau pakalbėsime kitoje knygoje.

Skaitytojas: Susidaro įspūdis, kad šiame pasaulyje – vien tik prievarta, nėra jokio teisingumo. Vienas žingsnis į šoną – ir tave perspėja, kad ne ten eini, padarius antrą žingsnį – į tave, vaizdžiai kalbant, šaunama. Kurgi čia tie teisingi laimingo gyvenimo dėsniai?

Autorius: Jeigu būtų kitaip, tai kentėjimų būtų žymiai daugiau. Mes dažnai laimės ieškom ne ten, kur reikia, ir galim nuklysti taip toli, kad mūsų vargams nebus nei galo, nei krašto. Todėl sukurti specialūs mechanizmai, perspėjantys mus apie pavojus. Tiesiog reikia žinoti, kaip jie veikia.

Skaitytojas: Bet mes nuolatos matome, kiek daug žmonių sunkiai ir ilgai kankinasi. Kaip jūs paaiškinsite tą faktą, kad apsauginiai mechanizmai jiems nepadeda?

Autorius: Tie mechanizmai veikia ir jų atžvilgiu, bėda ta, kad dauguma žmonių, susidūrę su vadovaujančiu laiko aspektu, nepasidaro jokių išvadų. Dar daugiau, net nukentėję nuo vykdomojo, baudžiančio laiko aspekto, jie tebedaro visas įmanomas ir neįmanomas kvailystes. Todėl tiek daug narkomanų, ištvirkėlių, girtuoklių, dykaduonių ir savižudžių, kurie nors ir skendi kančiose, bet reikiamų išvadų atkakliai nepasidaro.

Skaitytojas: Dėl narkomanų viskas aišku, bet kokias dar kančias gali patirti savižudis?

Autorius: Žmogaus gyvenimą ir mirtį kietai kontroliuoja laikas, ir jeigu mes bandome priešintis, susiduriame su dideliais sunkumais. Kaip ne savo valia mes atėjome į šį pasaulį, taip ir palikti savo kūną, kada užsinorėję, mes neturime teisės.

Vedos sako, kad jei žmogus nusižudo, tai jeigu jam likimo dar neskirta palikti šią planetą, jis gyvens joje subtiliame kūne, kitaip sakant, taps vaiduokliu. Tokioje būklėje žmogus viską mato ir girdi, tik negali bendrauti su aplinkiniais ir imtis kokių nors veiksmų. Jis patiria daug kančių dėl tokios nenatūralios savo būklės, ir atėjus laikui, keliauja ten, kur greitu laiku gaus naują kūną. Taigi matom, kaip laikas reguliuoja mūsų gimimą ir mirtį.

Skaitytojas: Trumpai apibūdinkite, kaip savąją mirtį suvokia tie, kurie paklūsta laiko dėsniams, ir tie, kurie jų nepaiso?

Autorius: Vedos sako, kad tie, kurie atsidavusiai tarnauja tiesai ir su meile garbina Dievą, savo kūną palieka kiek kitaip, negu tie, kurie bando šokinėti prieš laiko valią ir įsivaizduoja esą savo likimo šeimininkais. Pirmiesiems mirtis – kaip katė, kuri rūpestingai pasiima savo kačiukus. Mažyliai, nors ir kyburiuoja katės dantyse, bet jaučiasi saugūs ir globojami. Antriesiems mirtis irgi pasirodo kaip katė, bet ji juos griebia ne kaip kačiukus, o kaip mirtinai išsigandusią pelę. Vieni žmonės savo jau nereikalingą kūną palieka su šypsena veide, kiti – apimti mirtinos baimės.

Taigi juokauti su laiku – tai tampyti liūtą už uodegos.

Skaitytojas: Nesuprantu, kaip galima mirti su šypsena? Taip būna tik filmuose, bet tikrovėje argi kam nors malonu palikinėti kūną?

Autorius: Mirties metu žmogus ryškiai pajunta, kas bus su juo toliau. Todėl nuodėmingi žmonės mirdami labai kankinasi. Bet paimkime atvejį, kai žmogus po kūno mirties turi patekti į dvasinį pasaulį. Dvasinio pasaulio regėjimas suteikia neaprėpiamą laimę. Žmogus, kuris prieš mirtį pajunta bent šešėlį tos dvasinės laimės, visiškai užmiršta, kad jis guli mirties patale. Ką jau kalbėti apie tuos, kurie mirties metu būna dvasiniame transe, taip vadinamoje samadhi  būklėje.

Skaitytojas: Vadinasi, kankinanti mirtis – tai negailestinga vykdomojo laiko aspekto bausmė tiems, kurie nenorėjo paklusti jo valiai?

Autorius: Deja, taip.

Skaitytojas: Aš suprantu, kad bausmė naudojama kaip auklėjimo priemonė. Bet kodėl toks galingas laikas žmogų baudžia paskutinę gyvenimo minutę, kur čia teisingumas?

Autorius: Neužmirškite, kad mes gyvename amžinai. Tas, kuris buvo nubaustas mirties valandą, ateityje, ruošdamasis daryti tas pačias kvailystes, pajus didelę nesąmoningą baimę. Mes matome, kad maži vaikai kartais labai bijo ko nors, į ką, mūsų manymu, visai nevertėtų kreipti dėmesio.

Tokiu būdu, laikas tiesiogiai arba netiesiogiai priverčia mus paklusti laimingo gyvenimo dėsniams. Jau pati mintis apie tai man suteikia kažkiek optimizmo.

Skaitytojas: Ryšium su šiais faktais man optimizmo neprisidėjo, bet reikia tikėtis, kad tai kada nors įvyks.

Autorius: Būtent tam tikslui mes ir aiškinamės laimingo gyvenimo dėsnius.

Išvada: vykdomasis laiko aspektas priartina mus prie laimės daug greičiau, negu tai galėtų padaryti kokia nors kita šio pasaulio energija. Bet vargu ar kas panorės turėti reikalų su šiuo laiko aspektu. Griežtos bausmės nors ir naudingos, bet nemalonios. Tik nenuodėmingi žmonės nebijo vykdomojo laiko aspekto, nes jis juos ne baudžia, o skatina. Gilus šios temos supratimas įkvepia viską daryti teisingai ir taip išvengti kentėjimų.

Hare Krišna Hare Krišna

Krišna Krišna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

 

goswami.ru

 

www.bhaktijoga.lt

   Torsunov.ru

Ajurveda visiems

Vegetarinių patiekalų

gaminimo kursai

JOGOS

MITYBA

Ekologiški

produktai

   Usanin.com

Trečias tūkstantmetis