Bhakti studija
Bhakti studija
Pažink save ir supantį pasaulį

Śrīla Prabhupāda Praṇati

nama oṁ viṣṇu-pādāya kṛṣṇa-preṣṭhāya bhū-tale
śrīmate bhaktivedānta-svāmin iti nāmine

Pagarbiai lenkiuosi Jo Dieviškai Malonybei A.Č. Bhaktivedanta Svami Prabhupadai, kuris yra labai brangus Viešpačiui Krišnai, nes pasirinko Jo lotosinių pėdų prieglobstį.

namas te sārasvate deve gaura-vāṇī-pracāriṇe
nirviśeṣa-śūnyavādi-pāścātya-deśa-tāriṇe

O mokytojau, esate Sarasvati Gosvamio tarnas. Žemai ir su giliausia pagarba Jums lenkiuosi. Jūs nuostabiai propaguojate Viešpaties Čaitanjadevos mokymą, padėdamas impersonalizmo ir tuštumos filosofijos apimtiems Vakarų kraštams gauti išsivadavimą.

Hare Krišna Hare Krišna

Krišna Krišna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

 

goswami.ru

 

www.bhaktijoga.lt

   Torsunov.ru

Ajurveda visiems

Vegetarinių patiekalų

gaminimo kursai

JOGOS

MITYBA

Ekologiški

produktai

   Usanin.com

Trečias tūkstantmetis