Bhakti studija
Bhakti studija
Pažink save ir supantį pasaulį

Śrī Śrī Gurv-aṣṭaka

Aštuonios maldos Guru

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura

     Šryla Višvanatha Čakravarti Thakura, atėjęs į šį pasaulį septyniolikto amžiaus viduryje yra didis dvasinis mokytojas Krišnos sąmonės mokytojų ir mokinių sekoje. Jis sako: „Kas brahma-muhurtos metu garsiai irdėmesingai kartos šias gražias maldas dvasiniam mokytojui, mirties metu gaus galimybę tiesiogiai tarnauti Krišnai, Vrindavanos šeimininkui.“

saṁsāra-dāvānala-līḍha-loka-
trāṇāya kāruṇya-ghanāghanatvam
prāptasya kalyāṇa-guṇārṇavasya
vande guroḥ śrī-caraṇāravindam

     Dvasinis mokytojas iš malonės vandenyno gauna visus palaiminimus. Panašiai kaip debesis lietumi gesina miško gaisrą, taip ir dvasinis mokytojas vaduoja pasaulį, gesindamas materialios būties liepsnas. Toks mokytojas - tai kaip vandenynas, turintis daugybę nuostabių savybių, ir aš su didžiausia pagarba lenkiuosi jo lotosinėms pėdoms.

mahāprabhoḥ kīrtana-nṛtya-gīta-
vāditra-mādyan-manaso rasena
romāñca -kampāśru-taraṅga-bhājo
vande guroḥ śrī-caraṇāravindam

    Viešpaties Čaitanjos Mahaprabhu sankirtana dvasiniam mokytojui yra nesibaigiančios palaimos šaltinis. Jis kartoja šventus vardus, arba šoka, apimtas ekstazės, o kartais gieda, pritardamas sau įvairiais muzikos instrumentais. Jis taip mėgaujasi tyros atsidavimo tarnystės nektaru, kad net plaukai ant jo kūno šiaušiasi, nesulaikomai bėga ašaros ir kūną persmelkia drebulys. Su didžiausia pagarba lenkiuosi tokio mokytojo lotosinėms pėdoms.

śrī-vigrahārādhana-nitya-nānā-
śṛṅgāra-tan-mandira-mārjanādau
yuktasya bhaktāṁś ca niyuñjato 'pi
vande guroḥ śrī-caraṇāravindam

     Nuolatos užimtas Šry Šry Radha-Krišnos garbinimu šventykloje, dvasinis mokytojas į šią veiklą patraukia ir savo mokinius. Jie rengia Dievybes puikiais apdarais, dabina Jas papuošalais, palaiko tvarką ir švarą Jų šventykloje ir užsiima kitomis tarnystės rūšimis, šitaip įvairiais būdais garbindami Viešpatį. Su didžiausia pagarba lenkiuosi tokio mokytojo lotosinėms pėdoms.

catur-vidha-śrī-bhagavat-prasāda-
svādv-anna-tṛptān hari-bhakta-saṅghān
kṛtvaiva tṛptiṁ bhajataḥ sadaiva
vande guroḥ śrī-caraṇāravindam

     Dvasinis mokytojas siūlo Krišnai nuostabų keturių rūšių maistą (laižomą, kramtomą, čiulpiamą ir geriamą). Jis labai džiaugiasi, kai mato, kad bhaktos, pagerbę bhagavat-prasadą, būva visiškai patenkinti. Su didžiausia pagarba lenkiuosi tokio mokytojo lotosinėms pėdoms.

śrī-rādhikā-mādhavayor apāra-
mādhurya-līlā guṇa-rūpa-nāmnām
prati-kṣaṇāsvādana-lolupasya
vande guroḥ śrī-caraṇāravindam

     Dvasinis mokytojas visada trokšta klausytis pasakojimų apie nesuskaičiuojamus Radhikos ir Madhavos meilės žaidimus, Jų savybes, formas, vardus, ir visada pasiruošęs pagarbinti Juos giesmėmis. Jis nori tuo mėgautis nepertraukiamai, todėl aš su didžiausia pagarba lenkiuosi tokio mokytojo lotosinėms pėdoms.

 nikuñja-yūno rati-keli-siddhyai
yā yālibhir yuktir apekṣaṇīyā
tatrāti-dākṣyād ati-vallabhasya
vande guroḥ śrī-caraṇāravindam

     Dvasinis mokytojas labai brangus Viešpačiui Krišnai, nes jis sumaniai padeda gopėms. O jos, demonstruodamos nepaprastus sugebėjimus, Vrindavano giraitėse atlieka įvairius pasiruošimus, kurių dėka Radhos ir Krišnos žaidimai pasiekia tobulumą. Su didžiausia pagarba lenkiuosi tokio mokytojo lotosinėms pėdoms.

 sākṣād-dharitvena samasta-śāstrair
uktas tathā bhāvyata eva sadbhiḥ
kintu prabhor yaḥ priya eva tasya
vande guroḥ śrī-caraṇāravindam

     Dvasinį mokytoją reikia gerbti kaip Patį Viešpatį, nes jis yra Jo artimiausias tarnas. Taip sakoma visuose šventraščiuose, ir šiuo nurodymu vadovaujasi visi autoritetai. Dvasinis mokytojas yra Šry Hari (Krišnos) atstovas, todėl aš su didžiausia pagarba lenkiuosi jo lotosinėms pėdoms.

 yasya prasādād bhagavat-prasādo
yasyāprasādān na gatiḥ kuto 'pi
dhyāyan stuvaṁs tasya yaśas tri-sandhyaṁ
vande guroḥ śrī-caraṇāravindam

     Krišnos malonę galima gauti tik dvasinio mokytojo malonės dėka. Kitaip bet kokie bandymai pasiekti dvasinį tobulumą bus nesėkmingi. Todėl aš visada turiu atminti savo dvasinį mokytoją ir jį šlovinti. Ne mažiau tris kartus per dieną aš su gilia pagarba privalau lenktis jo lotosinėms pėdoms.

 

Hare Krišna Hare Krišna

Krišna Krišna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

 

goswami.ru

 

www.bhaktijoga.lt

   Torsunov.ru

Ajurveda visiems

Vegetarinių patiekalų

gaminimo kursai

JOGOS

MITYBA

Ekologiški

produktai

   Usanin.com

Trečias tūkstantmetis