Bhakti studija
Bhakti studija
Pažink save ir supantį pasaulį

Śrī Pañca-tattva praṇāma

śrī-kṛṣṇa-caitanya prabhu nityānanda
śrī-advaita gadādhara śrīvāsādi-gaura-bhakta-vṛnda

Pagarbiai lenkiuosi Šry Krišna Čaitanjai, Prabhu Nitjanandai, Šry Advaitai, Gadadharai, Šryvasai bei visiems kitiems, kurie eina pasiaukojimo keliu.


     Šry Čaitanją Mahaprabhu visuomet lydi Jo pilnutinė ekspansija Šry Nitjananda Prabhu, Jo inkarnacija Šry Advaita Prabhu, Jo vidinė energija Šry Gadadhara Prabhu ir Jo ribinė energija Šryvasa Prabhu. Jis Pats yra centrinė šios grupės figūra, nes Jis - Aukščiausias Dievo Asmuo. Reikia atminti, kad šios tatvos visada supa Šry Čaitanją Mahaprabhu, todėl, norėdami išreikšti Jam pagarbą, sakome: śrī-kṛṣṇa-caitanya prabhu nityānanda śrī-advaita gadādhara śrīvāsādi-gaura-bhakta-vṛnda. Krišnos sąmonės judėjime mes pirmiau tariame šią Panča-tattva mantrą, o jau paskui kartojame šventus vardus: Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna Krišna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kartodami Hare Krišna maha-mantrą, galime padaryti dešimt įžeidimų, bet jie neužsiskaito, kartojant Panča-tattva mantrą. Šry Čaitanja Mahaprabhu yra žinomas kaip mahā-vadānjāvatāra, pati gailestingiausia inkarnacija, kadangi Jis nekreipia dėmesio į puolusių sielų daromus įžeidimus. Todėl, norint gauti pilniausią maha-mantros  teikiamą malonę, turime pirmiau su Panča-tattva mantra pasiprašyti Šry Čaitanjos Mahaprabhu prieglobsčio ir tik tada kartoti Hare Krišna, Hare Krišna... Tai bus tikrai veiksminga.

Hare Krišna Hare Krišna

Krišna Krišna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

 

goswami.ru

 

www.bhaktijoga.lt

   Torsunov.ru

Ajurveda visiems

Vegetarinių patiekalų

gaminimo kursai

JOGOS

MITYBA

Ekologiški

produktai

   Usanin.com

Trečias tūkstantmetis