Bhakti studija
Bhakti studija
Pažink save ir supantį pasaulį

Posmai prieš Śrīmad-Bhāgavatam paskaitą

nārāyaṇaṁ namaskṛtya
naraṁ caiva narottamam
devīṁ sarasvatīṁ vyāsaṁ
tato jayam udīrayet

Prieš skaitant šią Šrīmad-Bhāgavatam, kuri yra tikriausia pergalės priemonė, reikia pagarbiai nusilenkti Dievo Asmeniui, Nārājanai, Nara-nārājana Rišiui, aukščiausiai žmogiškai būtybei, motinai Sarasvatī, išsilavinimo deivei, ir Šrīlai Vjāsadevai, autoriui.          [SB 1.2.4]

śṛṇvatāṁ sva-kathāḥ kṛṣṇaḥ
puṇya-śravaṇa-kīrtanaḥ
hṛdy antaḥ stho hy abhadrāṇi
vidhunoti suhṛt satām

Dievo Asmuo Šrī Krišna - Paramātmā (Supersiela) glūdinti visų širdyse, ir doro bhakto geradaris- apvalo bhakto širdį nuo materialių troškimų, kai jis išsiugdo poreikį klausytis jo žinios. Teisingai išklausyta ir atkartota, Jo žinia pati savaime spinduliuoja dorybe [SB 1.2.17]

naṣṭa-prāyeṣv abhadreṣu
nityaṁ bhāgavata-sevayā
bhagavaty uttama-śloke
bhaktir bhavati naiṣṭhikī

Reguliariai lankant „Bhāgavatam“ paskaitas ir tarnaujant tyram bhaktui, beveik viskas, kas slegia širdį, išsisklaido ir joje visiems laikams įsigali meilės tarnystė Dievo Asmeniui, kuris šlovinamas transcendentinėmis giesmėmis. [SB 1.2.18]

Hare Krišna Hare Krišna

Krišna Krišna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

 

goswami.ru

 

www.bhaktijoga.lt

   Torsunov.ru

Ajurveda visiems

Vegetarinių patiekalų

gaminimo kursai

JOGOS

MITYBA

Ekologiški

produktai

   Usanin.com

Trečias tūkstantmetis