Bhakti studija
Bhakti studija
Pažink save ir supantį pasaulį

Kaip turėtų elgtis moteris, bendraudama su kitais vyrais

 

Daug dalykų, kuriuos aptarėme, kalbėdami apie santykius su dvasiniu mokytoju, galime pritaikyti ir santykiuose su kitais vyrais. Aišku, jei jūs nesate ištekėjusi, jums bus sunku viskuo sekti, bet reikia stengtis.

Yra metodai, padedantys valdyti protą. Svarbu nesikoncentruoti į save, o į jus supančius bhaktas. Nemanykite, kad esate silpna, nelaiminga ir niekieno neginama. Kreipdamasi į savo autoritetą, negalvokite: „Manyje tiek daug geismo, ir tuojau tai pasimatys! Kaip tai baisu!“ Galvokite, kad jūs bendraujate su tikru bhakta ir norite jam pasitarnauti. Bet nesielkite, lyg būtumėte jo žmona, o geriau galvokite: „Tai labai pažengęs bhakta,  ir Krišna jį saugo nuo bendravimo su moterimis, todėl aš turiu elgtis taip, kad savo elgesiu nesukelčiau jam jokių rūpesčių.“ Elkitės kaip motinos arba dukterys, bet jokiu būdu ne kaip žmonos. Jeigu vyras už jus daug vyresnis, labiau pažengęs ir patyręs, galite elgtis kaip dukra. Jei jis jaunesnis, pasistenkite parodyti jam savo motinišką prigimtį. Vedinėje visuomenėje motina buvo labai svarbi figūra. Visi ją gerbė, bet ji iš nieko nereikalavo pagarbos. Tad jeigu koks nors vyras su jumis elgsis nepagarbiai, ir jūs jam sakysite: „Aš tau tinku į motinas! Kodėl tu manęs negerbi? Tu turi mane gerbti!“ – tai niekada nepadės. Jeigu jūs nerandate kitokio sprendimo, geriau tiesiog patylėti. Aišku, jūs galite nueiti ir pasiskųsti autoritetui. Bet jeigu jaučiatės, kad galite jam būti kaip motina, linkėkite jam visa ko geriausio, atleiskite jo klaidas ir stenkitės padėti jas ištaisyti. O jeigu pyksite, vadinasi, negalite jaustis kaip motina.

Galiu duoti patarimą, kurį gavau iš savo dvasinio mokytojo. Jis keliavo pamokslaudamas, ir jį lydėjo vienas brahmačaris, gurukulos mokinys, kuris nepagarbiai elgėsi su moterimis. Aš bandžiau jam apie tai pasakyti, bet pamačiau, kad jis nesugebės tai iš manęs priimti. Tada aš paklausiau savo dvasinio mokytojo: „Jeigu aš matau, kad jis neteisingai elgiasi ir pasakau jam apie tai, jis iš manęs tiesiog to nepriims ir jam tai bus kaip įžeidimas. O jeigu aš pratylėsiu, jis galvos, kad elgiasi teisingai, ir visos moterys pagalvos, kad taip elgtis yra teisinga. Tad kaip reikėtų pasielgti?“ Guru atsakė: „Parašykite jam labai trumpą  ir oficialų laišką, bet parašykite jį kaip motina.“ Kartais jūs galite pasinaudoti šiuo metodu, bet būkite atsargios, nes galite gauti atsakymą, ir tada jūs vėl jam rašysite – prasidės susirašinėjimas. Paprasčiausiai parašykite: „Prašau, pakeisk savo elgesį – tai bus geriau tau pačiam.“ Tokį laišką reikia parašyti su tinkama sąmone.

Jūs turite suprasti moters ir vyro elgesio standartus. Jei vyrai su jumis elgiasi neteisingai, jums reikia jiems atleisti ir pasistengti tai ištaisyti. Bet jeigu mes kolektyviai pradedame tai aptarinėti: „O, jis elgiasi taip ir taip“, „Aš tokia nuskriausta ir bejėgė“, tai bus tiesiog juslių tenkinimas. Yra du būdai, kaip galite atsakyti į netinkamą vyrų elgesį – užmiršti arba mėginti taisyti padėtį, bet jokiu būdu jos neaptarinėti. Į situaciją galima pažvelgti ir taip: „Šis vyras dar jaunas ir vėliau jis išmoks tinkamai elgtis“. Taip jūs apsaugosite save nuo pykčio.

Šią problemą ne taip lengva išspręsti dėl polinkio vėl ir vėl grįžti prie savo nuoskaudų, kuris ypatingai stiprus pas netekėjusias merginas, nes jos yra daug jausmingesnės ir lengviau pažeidžiamos. Jeigu jūs nusprendėte netekėti, tai ir bus ta kaina, kurią turėsite sumokėti. Jums reikia tai suvokti ir tada galėsite lengviau susidoroti su šia problema. Turite suprasti, kad tai yra jūsų, o ne aplinkinių problema.

Jeigu jūs norėjote ištekėti, bet vyro taip ir negavote, turite suprasti, kad Krišna nebūtų jums pasiuntęs šio išbandymo, jei jis nebūtų reikalingas jūsų dvasiniam gyvenimui. Tai nėra vien tik karma. Aišku, tai ir karma, nes jūs šiame ar praėjusiame gyvenime pasielgėte neteisingai. Bet Krišna nebūtų jos davęs, jei tai nebūtų palanku jūsų dvasiniam tobulėjimui. Gal Jis nori padėti jums suprasti, kad moters protas ir ego nėra jau tokie geri, todėl geriau jų atsisakyti, galbūt tai reiškia, kad jūs vis dar trokštate būti gerbiamos arba kad jumis kažkas rūpintųsi, nes jūs moteris, galbūt Krišna specialiai sukūrė tokią situaciją, kad jūs galėtumėte atsisakyti šių klaidingų įsitikinimų.

Mes turime teisę būti gerbiamos, bet jeigu tos pagarbos norime, tai jau ženklas, kad nesame  tyros bhaktės. Pagarbą reikia užsitarnauti. Ir jeigu mes elgiamės teisingai ir vis tiek nesulaukiame pagarbos iš aplinkinių, galbūt tai rodo, kad mes vis dar jos trokštame. Ir kol mes neatsikratysime šio noro, tol Krišna mums siųs situacijas, kuriose mus žemins ir niekins. Ir kol mūsų vidinis pasitenkinimas priklausys nuo kitų pagarbos, tol mes negalėsime jausti nuolatinės laimės.

Jeigu kas nors su jumis pasielgia nepagarbiai, reikia viską atskirai išanalizuoti: save, savo širdį ir jus įžeidusį žmogų. Kartais mums atrodo, kad mūsų pareiga yra paauklėti blogai besielgiantį, nes galvojame, kad jis neteisus. Bet pasaulį valdo Krišna ir čia nėra atsitiktinumų. Galbūt to žmogaus motyvai yra blogi ir neteisingi. Bet tai jo problema. Tai yra jo ir Krišnos santykiai. Krišna duos jam pamoką, nes jis įskaudino kitą gyvą būtybę. Mes jam taip pat galime padėti pasitaisyti, bet nereikia jo mokyti vien dėl to, kad jis mus įžeidė. Pasistenkite jį užjausti. Jeigu jūs ką nors mokote, nes esate ant jo įsižeidus, tai nieko gero neduos. Ir kol jūs jausitės įsižeidusi, pasistenkite nieko nedaryti. Geriau pirma įveikti savo ego, o po to pabandyti, o jei nepavyksta, geriau tiesiog patylėti.

Analizuodami kitą žmogų, išanalizuokite ir save. Pagalvokite: „Jei šis žmogus mane įskaudino, galbūt aš to nusipelniau. Gal aš kažkada įžeidžiau ir jį? O gal mano elgesys jam nekelia pagarbos.“ Jeigu savo elgesyje jūs atrasite trūkumų, nesistenkite to žmogaus mokyti, o būkite jam dėkingos, kad padėjo jums savo širdyje pamatyti ydą. Net jei manote, kad jūsų elgesys buvo nepriekaištingas, vis tiek reikia galvoti, kad niekas nevyksta be Dievo valios, ir jei jau taip atsitiko, reiškia, kad toks yra Krišnos planas. Aišku, tai nereiškia, kad ta nepagarba jums atsitiko per klaidą. Greičiausiai taip viską sutvarkė Krišna. Nekreipkite dėmesio, kad su jumis taip pasielgė majoje esantis žmogus, nes jis galėjo būti tik instrumentas Krišnos rankose. Aišku, Krišna galėjo Pats įspirti jums savo lotoso pėda, bet kadangi atsirado kažkas, kas irgi norėjo jums įspirti, Krišna jį tiesiog panaudojo kaip instrumentą. Todėl jūs nesate atsakinga už kito žmogaus sąmonę ir jo elgesį. Jūs atsakinga tik už savo sąmonę.

Krišna stebi, kaip jūs reaguosite, ar sugebėsite išlikti Krišnos sąmonėje, ar pasiduosite provokacijoms. Jeigu jūs suprasite, kad jūsų vidinė laimė ir Krišnos sąmonė nepriklauso nuo to, kaip su jumis elgiasi aplinkiniai, tada galėsite pasijausti saugūs. Yra vienas triukas: jei jūs iš tiesų esate laiminga, tai aplinkiniai mato, kad esate nepriklausoma nuo jų elgsenos, ir jiems dingsta noras jus įžeidinėti. Jie pradeda jus gerbti, patys nesuprasdami kodėl.

Klausimas: Yra taisyklės, reglamentuojančios pagarbų vyrų apsiėjimą su moterimis, nepaisant to, gerbia jie jas, ar ne. Bhaktos jų nepaiso. Ar tai neprieštarauja vaišnavų etiketui, ir koks būtų teisingas elgesys?

Tai tiesa, kad su moterimis vyrai turi elgtis pagarbiau. Bet bhaktos nepradės taip elgtis, jei mes paprasčiausiai jiems apie tai kalbėsime. Jie taip elgsis, jeigu apie tai išgirs iš kokio nors jų gerbiamo asmens, ypač, jeigu tai bus koks nors pagyvenęs vyras. Lengviausiai jiems parodyti pagarbą moterims vyresniųjų akivaizdoje, arba kai vyras ir moteris nejaučia vienas kitam geismo. Galbūt jūs ir esate verta pagarbos, bet jie jums jaučia geismą, todėl laikosi atokiau ir rodo jums nepagarbą. Gali būti ir kitoks variantas. Jie galėtų jus gerbti, bet nemato už ką. Abiem atvejais jie jūsų nepraleis pirmos pro duris. Kartais Šryla Prabhupada taip darydavo. „Prabhupados liloje“ yra viena istorija, kai Šrila Prabhupada pirma savęs pro duris praleido  jauną moterį su vaiku ant rankų.

Būtų gerai, jei vyrai rodytų mums pagarbą, bet nereikia laukti, kad jie tai darys taip pat, kaip ir pasaulietėms moterims. Jei brahmačaris staiga padovanotų man puokštę gėlių, tai nebūtų pagarbos ženklas. Aš pasijusčiau nejaukiai ir gėlių nepriimčiau. Bet jeigu brahmačaris, kalbėdamas su manimi, pagarbiai nuleis akis, aš pasijausiu pagerbta, su sąlyga, jei jis to nedarys demonstratyviai ar su kažkokiu išankstiniu nusistatymu. Žodžiu, geriau nelaukti pagarbos sau, bet jeigu toks noras vis tiek yra, geriau tikėtis, kad ji bus vedinio pobūdžio.

Hare Krišna Hare Krišna

Krišna Krišna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

 

goswami.ru

 

www.bhaktijoga.lt

   Torsunov.ru

Ajurveda visiems

Vegetarinių patiekalų

gaminimo kursai

JOGOS

MITYBA

Ekologiški

produktai

   Usanin.com

Trečias tūkstantmetis