Bhakti studija
Bhakti studija
Pažink save ir supantį pasaulį

Laiko, kaip dieviškos energijos, galybė

 

Laikas kontroliuoja ne tik planetas, bet ir visą visatą, kuri po tam tikro laiko bus sunaikinta. Apie tai kalbama viename iš Šrimadbhagavatam komentarų: Tas pats laikas, kuris pradžių pradžioje sužadino materialų pasaulį, visatos egzistencijos pabaigoje vėl suteikia jam inertišką ir neišreikštą būseną.

Viską, kas yra šiame materialiame pasaulyje – atomus, planetas, žmonių gyvenimus – laikas judina jų gyvenimo ciklais. Čia nėra procesų, kurie nepaklustų dėsningumams ir ciklams.

Viskas yra laiko valioje. Apie tai kalbama Mahabharatoje, Kala-vadoje: Jo neįmanoma aplenkti, kai jis bėga, o kai stovi, jo neapimsi. Kai kas jį vadina metų laikais ar mėnesiais, savaitėmis, dienomis. Dar jį vadina rytu, vakaru, diena ar netgi akimirka.Tačiau kaip jį beįvardintų, tai yra vieninga visuma, vadinama kala (laikas). Viskas šiame pasaulyje yra jo valdžioje (12.224.50-56).

Mes gimstame ir pradedame savąjį ciklą – judėjimą į senatvę. Mus stumia laikas, ir niekas negali jam pasipriešinti ir sustabdyti šio judėjimo. Nerasite nei vieno žmogaus, kuris nemirtų, o gyventų ir gyventų. Nors ir sunku patikėti, bet Vedos sako, kad kiekvienas žmogus turi savo individualią laiko orbitą. Žmonės, kurie deramai neįvertina laiko jėgos, labai kentės jau šį gyvenimą.

Visi gydytojai ir mokslininkai pirmiausiai turi atsižvelgti į tai, kad pats galingiausias šiame pasaulyje yra laikas, ir atitinkamai pakoreguoti gydomąsias procedūras ir visa kita.

Skaitytojas: Jeigu aš turiu gerus vaistus, bet vartosiu juos nelaiku, tai nebus jokio efekto?

Autorius: Bus, tik priešingas. Jeigu tonizuojančius vaistus aš išgersiu ne ryte, o vakare, tai sutriks mano miegas. Virškinimą gerinančius vaistus reikia gerti prieš arba po valgio, kitaip nukentės virškinimo organai. Bet kokias procedūras ir pratimus reikia atlikti laiku.

Taigi gydymo režimas yra labai svarbus dalykas, tikintis sėkmės. Norint sudaryti teisingą režimą, reikia žinoti paciento horoskopą, todėl vediniais laikais (prieš penkis ir daugiau tūkstančių metų) visi gydytojai išmanė ne tik Ajurvedą (vedinę mediciną), bet ir astrologiją. Visas gydymas būdavo sutikrinamas su ligonio horoskopu. Trumpai kalbant, gydytojas, dirbdamas su pacientu, privalo atsižvelgti į laiko faktorių.

Skaitytojas: Argi ir vaistus be horoskopo negalima išrašyti?

Autorius: Negalima. Būna, kad tam tikrą dieną, tam tikrą valandą žmogui turi susilpnėti kepenų funkcijos. Ir gali atsitikti, kad būtent tuo laiku jis išgers vaistus, kurie dar labiau susilpnins kepenų darbą. Aišku, pacientas nuspręs, kad vaistai jam netinka. Bet jeigu gydytojas išmano astrologiją, jis nurodys laiką, tinkamą vaistų priėmimui, ir viskas bus gerai.

Kokie turi būti mūsų santykiai su laiku? Jį reikia gerbti. Toks dėsnis. Žmogus, nežinodamas šalies įstatymų, gali juos pažeisti ir patekti į daboklę. O jeigu jis nežino, kad reikia gerbti laiką, jis patenka į “laiko kalėjimą”, tai yra, patiria įvairias kančias ir susiduria su daugybe problemų.

Gerbti laiką reiškia paklusti jo valiai ir viską daryti laiku. Kiekviena gyva būtybė Žemėje turi savo biologinį laikrodį, kurį užveda ir verčia tiksėti saulė. Tai ypatinga saulės energija, neturinti nieko bendro su saulės šviesa. Nors pačią saulę kontroliuoja laikas, bet ji padeda jam įtakoti mus, sukurdama viso gyvenimo režimą. Nusileisdama ji mus guldo miegoti, patekėdama verčia keltis.

Skaitytojas: Dabar man aiškus šis laimingo gyvenimo dėsnis. Aš jį suprantu taip. Laikas – teisinga ir humaniška energija, kuri baudžia visus, kas jai nepaklūsta ir negerbia jos. Todėl geriausia – klausyti šios “humaniškos” energijos ir laikytis nuo jos kuo toliau. Kitaip kančios neišvengiamos. Jos “humaniškas” elgesys su pažeidėjais pasireiškia tuo, kad visi jie be kalbų patenka į kalėjimą ir bus nubausti. Net jeigu žmogus nieko nežino apie laiko galybę, jam vis tiek teks atkentėti. Kai aš suvokiau šį laimingo gyvenimo dėsnį, kažkodėl nepajutau didelio džiaugsmo.

Autorius: Tai vis todėl, kad jūs dar gerai neįsisąmoninote laiko galybės ir teisingumo. Jūsiškis laiko apibūdinimas skamba neblogai, nors ir su pesimistinėmis gaidelėmis. Jūs padarėte tik vieną klaidą – pasakėte, kad nuo laiko reikia laikytis kuo toliau. Iš tikrųjų reikia eiti koja kojon su laiku.

Jūsų negatyvizmas praeis, kai suprasite, kad kitaip mūsų neperauklėsi. Jeigu mes nenorim suprasti, kad viską reikia daryti laiku ir galvojam, kad galima išvengti bausmės, tai būtinai atsiras noras nukrypti nuo laiko dėsnių. O nesilaikant šių dėsnių, gyvenimas taps absoliučiu chaosu. Žmonės viską darys kaip pakliūna, be jokios sistemos, ir jų vargai dar labiau padidės. Kažkas užsimanys vaikus gimdyti senatvėje, kažkas vaisius skins žalius, o paskui galvos, kaip juos prinokinti. Kiti dirbs naktį, o dieną miegos.

Skaitytojas: Panašu, kad dabar taip ir vyksta. Pavyzdžiui, mano kaimynai naktimis linksminasi ir trukdo man miegoti. Ar laikas juos nubaus už tai?

Autorius: Bet juk jūs norite, kad laikas baustų ne visus. Gal jūsų kaimynai ir taps šia malonia išimtimi.

Skaitytojas: O, ne, jie mane jau kaip reikiant prikankino.

Autorius: Na, matote, jeigu laikas auklėja bausmėmis, tai nėra neteisinga. Laikas reguliuoja mūsų gyvenimą ir bausdamas parodo, ką reikia daryti, norint būti laimingu.

Išvada: laiko procesų teisingumo esmė yra ta, kad bet koks nukrypimas nuo teisingo gyvenimo būdo iššaukia bausmę. Jeigu visi žmonės laikytųsi laiko dėsnių reglamentuojamo gyvenimo būdo, planetoje įsivyrautų taika ir gerovė.

Hare Krišna Hare Krišna

Krišna Krišna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

 

goswami.ru

 

www.bhaktijoga.lt

   Torsunov.ru

Ajurveda visiems

Vegetarinių patiekalų

gaminimo kursai

JOGOS

MITYBA

Ekologiški

produktai

   Usanin.com

Trečias tūkstantmetis