Bhakti studija
Bhakti studija
Pažink save ir supantį pasaulį

Kas gi yra materialios gamtos gunos?

 

Žodis “guna” verčiamas kaip “virvė”. Visą visatą kiaurai persmelkia nematomos energijos, kurios, atsižvelgdamos į mūsų norus ir poelgius, verčia mus gyventi taip, kaip mes kažkada norėjome. Pasirodo, norai – rimtas dalykas. Mums atrodo, kad jie nelabai įtakoja mūsų likimą, bet, kaip tvirtina Vedos, dabartinės mūsų gyvenimo sąlygos visiškai priklauso nuo buvusių norų ir juos atitinkančių poelgių.

Vedos nurodo, kad kūnas, protas ir intelektas sudaryti iš praeities norų ir poelgių. Kitaip sakant, subtilus kūnas tiesiog užpildytas tais norais ir poelgiais, todėl jį dar vadina troškimų kūnu. Gunos, kontaktuodamos su subtiliu žmogaus kūnu, suteikia jam išorines ir vidines gyvenimo sąlygas, kurių jis nusipelnė savuoju laimės supratimu. Gunų įtaka mūsų sąmonei (fizinio ir subtilaus kūno lygyje) nuolatos keičiasi, ir nepatyrusiam žmogui tas permainas pastebėti beveik neįmanoma.

Skaitytojas: Jūs norite pasakyti, kad pasikeitus gunoms ir jų įtakai, tuoj pat pasikeičia ir mūsų nuotaika?

Autorius: Ne tik nuotaika, bet ir aplinkos suvokimas. Gunos, įtakodamos mūsų sąmonę, nepastebimai keičia ir visą mūsų būtį.

Skaitytojas: Vadinasi, mūsų organizmą bei psichiką taip pat formuoja gunos?

Autorius: Taip, jos tai daro sutinkamai su mūsų norais ir poelgiais. Išmintingas ir nenuodėmingas žmogus, žiūrėdamas į veidrodį, gali suprasti, iš kokių gunų sudaryti jo kūnas ir charakteris.

Skaitytojas: O kai aš žiūriuosi į veidrodį, tai kartais atrodo, kad aš sudarytas iš visai neblogo gunų derinuko. Žiūrėdamas į savo veidą, aš dažnai intuityviai jaučiu savo gerąsias puses ir, atvirai kalbant, praktiškai nieko blogo savyje nematau.

Autorius: Jūs labai tiesus žmogus. Kiti žmonės, žiūrėdami į veidrodį, galvoja panašiai, bet tik retas gali garsiai pasakyti, kaip jis pats save suvokia.

Skaitytojas: Man atrodo, kad visi daugiau mažiau dori žmonės mato teigiamus savo charakterio bruožus ir sielos gilumoje myli save už tai.

Autorius: Taip, daug žmonių linkę matyti savo gerąsias savybes ir mylėti save. Bet tikrai dorybingi žmonės savyje mato trūkumus, o aplinkiniuose – geras puses.

Skaitytojas: Norite pasakyti, kad dorybingi žmonės linkę į vidujinį kapstymąsi?

Autorius: Ne, jie linkę į tobulinimąsi, o tam reikia bent jau sugebėti įžvelgti savo trūkumus.

Skaitytojas: Jeigu dorybingi žmonės nemato savo dorybių, tai reiškia, kad jie neturi jokios savigarbos.

Autorius: Atvirkščiai, jie save gerbia net labiau, negu žmonės aistros gunoje, kurie savyje mato tiktai geras puses. Dorybingi žmonės save gerbia tiktai tada, kai jiems pasiseka padaryti ką nors gero.

Skaitytojas: Negi jiems niekada nesinori pasigėrėti savimi?

Autorius: Žinoma, kartais norisi, bet juos sulaiko dorybės guna. Jinai jiems primena, kad grožėjimasis savimi nėra teisingas poelgis ir jau tikrai nepadės pasiekti dvasinę laimę. Taip dorybingus žmones nuo Narcizo komplekso patikimai apsaugo dorybės guna, įtakojanti jų sąmonę.

Skaitytojas: O jeigu aš mėgstu gėrėtis savimi, vadinasi, mane įtakoja aistros guna?

Autorius: Jeigu jūs tai supratote, reiškia, jumyse jau vyrauja dorybės guna. Žmogus aistros gunoje niekada nepripažįsta savo trūkumų. Ji neleidžia jam atsiriboti nuo polinkio gėrėtis savimi. Tokio žmogaus savikritika – retas reiškinys.

Skaitytojas: Bet aš visa tai supratau tik dėka mūsų pokalbio.

Autorius: Teisingai, tik žinojimas gali mus išlaisvinti iš žemutinių gunų įtakos ir suteikti dorybės gunos prieglobstį.

Skaitytojas: Vadinasi, būtent šiuo pokalbio momentu pasikeitė gunų įtaka mano sąmonei? Bet aš to visai nepastebėjau.

Autorius: Gunų kaitos niekas, išskyrus išminčius, negali taip greitai pastebėti. Jų įtaka visiškai nepastebima. Būtent todėl dauguma žmonių negali pastebėti savo trūkumų.                

Skaitytojas: Todėl, kad jiems trukdo gunos?

Autorius: Taip. Tačiau, sistemingai gilindamasis į gunų poveikį mūsų sąmonei, žmogus palaipsniui pradeda skirti, kokia guna duotuoju laiko momentu vyrauja.

Išvada: materialios gamtos gunos persmelkia visą mūsų būtį ir verčia mus pilnai pasisotinti ta laime, kurią mes užsitarnavome. Reikia stengtis sužadinti savyje dvasinės laimės troškimą, kitaip mūsų ateitis nebus labai džiaugsminga. Todėl, jeigu norime teisingai elgtis ir turėti teisingus polinkius, būtina gauti žinių apie tikrą, o ne iliuzinę laimę. Vedos teigia, kad svarbiausia žmogaus pareiga – siekti dvasinės laimės.

Pokalbiai apie gunų veiklą padeda suprasti, kaip patobulinti savo gyvenimą. Pašnekovų širdyse nedelsiant įsitvirtina dorybės guna. Būtina tokių pokalbių sąlyga – visas kilusias mintis suderinti su šventraščių nuomone. Žiūrėdamas į pasaulį šventraščių akimis, žmogus jį suvokia ne per savo vaizduotės prizmę, o tokį, koks jis yra iš tikrųjų.

Hare Krišna Hare Krišna

Krišna Krišna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

 

goswami.ru

 

www.bhaktijoga.lt

   Torsunov.ru

Ajurveda visiems

Vegetarinių patiekalų

gaminimo kursai

JOGOS

MITYBA

Ekologiški

produktai

   Usanin.com

Trečias tūkstantmetis