Bhakti studija
Bhakti studija
Pažink save ir supantį pasaulį

Ką daryti?

 

„Būti ar nebūti?“ – kartais būtent taip užduodamas klausimas. Bet jis yra nekorektiškas. Taip klausiama apie nugalėtą gladiatorių, palikti jį gyvą ar ne? Klausimas turi būti kitoks – kaip gyventi? Kaip būti laimingu, išmintingu ir aplamai tobulu? Nes be viso to žmogui nėra prasmės gyventi. Ką daryti? Kol kas nieko, nes dabar labai pakrikęs protas. Pirmiausia reikia jį atgriebti. Pagalvoti apie aukščiausią žmogaus gyvenimo tikslą, paskaityti šventraščius. Bet kokia veikla priklauso nuo žmogaus sąmonės. Žmonės gali daryti vieną ir tą patį darbą, naudotis tais pačiais instrumentais, dėti vienodas pastangas, bet jų veiklos rezultatai bus skirtingi. Kodėl? Todėl kad bet kuri veikla turi priežastį, metodus ir tikslą. Šie trys faktoriai yra svarbesni už pačią veiklą.

Kai statė Krasnojarsko hidroelektrinę, vienas žurnalistas vaikščiojo po statybas ir visų klausinėjo: „Ką tu veiki?“ Atsakymai buvo įvairūs: „Aš vežioju akmenis šia savivarte. – Aš maišau betoną. – Aš ruošiu maistą“. Ir tik vienas atsakė: „Aš statau elektrinę“. Šitame atsakyme viskas suderinta – veiklos priežastis, tikslas ir metodai.

Priešingas pavyzdys – Dostojevskio Raskolnikovas. Jis norėjo kaip nors išsikapstyti iš skurdo, o paskui darbuotis žmonių labui. Tačiau tai buvo jo padaryto nusikaltimo priežastis. Jis galvojo, kad kažkokia senė, gyvenanti iš procentų, palyginus su juo, yra tik šiukšlė. Paėmus jos pinigus ir jų dėka užėmus gerą visuomeninę padėtį, pasaulis tik pagerės.

Šiuo atveju veiklos priežastis ir tikslas neatitinka jos metodų. Tikslas geras – darbuotis visuomenės labui, o štai metodas – nuodėmingas: žmogžudystė. Kaip galima kurti gėrį, darant nuodėmes? Karmos dėsnis sako: ką pasėsi, tą ir pjausi. Todėl Raskolnikovas atsiduria kalėjime ir negali įgyvendinti savo tikslo.

Arba, sakykim, žmogus stato elektrinę, o jo veiklos tikslas – užsidirbti daugiau pinigų. Nieko gero, kai visi žmonės tokie. Kad veikla būtų harmoninga ir teiktų laimę, reikia, kad visi trys aukščiau minėti faktoriai derintųsi. Kitaip sakant, jeigu sieki kilnaus tikslo, visi poelgiai ir troškimai taip pat turi būti kilnūs. Tikslas turi saugoti nuo nuodėmės. 

Hare Krišna Hare Krišna

Krišna Krišna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

 

goswami.ru

 

www.bhaktijoga.lt

   Torsunov.ru

Ajurveda visiems

Vegetarinių patiekalų

gaminimo kursai

JOGOS

MITYBA

Ekologiški

produktai

   Usanin.com

Trečias tūkstantmetis